Заява Асоціації «Українське Хризотилове Об'єднання»
Щодо прийняття наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест»
26 червня 2017 р. Міністерство Охорони Здоров'я України (МОЗ) провело прес-конференцію, на якій оголосило про реєстрацію Наказу «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест». Цей Наказ передбачає заборону використання та виробництва виробів з усіх видів азбесту в Україні.

Асоціація «Українське Хризотилове Об'єднання» вважає заяву МОЗ про прийняття цього Наказу передчасною, оскільки Наказ приймався непрозоро та без будь-якого обговорення з представниками галузі. На жаль, ні Асоціація, ні азбестоцементні підприємства не були запрошені експертами МОЗ до обговорення Наказу, який ставить під загрозу існування цілу галузь в Україні. Пояснювальна записка, що супроводжувала нормативно-правовий акт, не містила всесторонньої оцінки наслідків прийняття Наказу для хризотил азбестової галузі та економіки України в цілому. Відсутність будь-яких посилань на дані про вивчення захворюваності та смертності у зв'язку з використанням хризотил азбесту в Україні. Водночас, екстраполяція даних про смертність у європейських країнах, де використовувався амфіболовий азбест, на Україну, яка завжди використовувала хризотил азбест, є некоректною, оскільки різні види азбесту відрізняються за своєю структурою та властивостями і становлять різний ризик для здоров'я людини.

Заборона будь-якої речовини є винятковим регуляторним заходом та застосовується лише у випадку доведеного неприйнятного ризику та серйозних негативних наслідків від його використання. Проте за 100-річну історію використання хризотилцементних матеріалів дані, які б свідчили про його негативний вплив на здоров'я працівників і населення, - відсутні.
Окрім того, Глобальний план дій з охорони здоров'я працівників на 2008-2017 роки, схвалений Всесвітньою Асамблеєю Охорони Здоров'я, а також Пармська Декларація, про які йде мова в обґрунтуванні необхідності прийняття Наказу, закликають боротися з азбестообумовленими хворобами і не передбачають заборону використання хризотилу.

За оцінками Інституту економіки та прогнозування Національної Академії наук впровадження цього Наказу буде коштувати економіці України приблизно 854,9 млрд. грн. при недоведеній шкоді хризотил азбесту для здоров'я людини, особливо при його контрольованому використанні. При цьому основні витрати ляжуть на плечі пересічних громадян та держбюджет України. Заборона матиме своїм наслідком негайну зупинку підприємств, зростання безробіття та втрати засобів до існування тисячами робітників та членами їхніх родин, оскільки галузь неспроможна протягом 6 місяців перейти на виробництво замінників, використання яких в кліматичних умовах України не вивчено, і історія використання таких матеріалів - відсутня.

На сам кінець з всією відповідальністю хочемо заявити, що хризотил-цементні матеріали (шифер, плоский лист, труби) є безпечними та не становлять загрози для життя наших громадян, що доведено багаторічним досвідом їхнього використання, науково-медичними даними та висновками Санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України та багатьох інших країн.

З урахуванням низки процесуальних порушень та відсутності даних про наслідки прийняття цього нормативно-правового акту, Асоціація «Українське Хризотилове Об'єднання» закликає Міністерство охорони здоров'я України відкликати документ у поточній редакції для обговорення з представниками галузі, а також міністерствами та відомствами для ухвалення більш виваженого рішення.